Gennaio – Novembre 2013

                                                    Importazioni di vino da pasto USA                                                    Gennaio – Novembre 2013

Ettolitri $000 12’/13′ 12’/13′ Prezzo medio bottiglia $ % mercato import ’13
2012 2013 2012 2013 variaz % quantita’ variaz % valore 2012 2013 quantita’ valore
Italia tot. 2,279,820 2,292,080 1,103,815 1,185,849 0.5 7.4 26.8 32.8
bottiglia 2,171,030 2,203,820 1,085,409 1,168,841 1.5 7.7 5.0 5.3
sfuso 108,800 88,260 18,406 17,008 -18.9 -7.6
Australia – Tot. 1,797,010 1,590,950 425,581 400,394 -11.5 -5.9 18.6 11.1
Bottiglia 1,032,760 1,049,330 352,520 350,376 1.6 -0.6 3.4 3.3
Sfuso 764,250 488,210 73,061 50,017 -36.1 -31.5
Argentina – Tot 1,483,260 985,550 302,275 266,843 -33.6 -11.7 11.5 7.4
bottiglia 463,670 497,340 206,609 227,027 7.3 9.9 4.5 4.6
sfuso 1,019,590 488,210 95,665 39,816 -52.1 -58.4
Cile- Tot. 1,412,380 1,352,530 285,512 278,352 -4.2 -2.5 15.8 7.7
bottiglia 521,340 542,650 190,164 198,063 4.1 4.2 3.6 3.6
sfuso 891,040 809,880 95,348 80,290 -9.1 -15.8
Francia – Tot. 820,730 828,950 726,395 779,330 1.0 7.3 9.7 21.5
bottiglia 713,560 781,650 710,742 771,116 9.5 8.5 10.0 9.9
sfuso 107,170 47,300 15,652 8,215 -55.9 -47.5
Spagna – Tot. 550,260 427,750 184,145 191,650 -22.3 4.1 5.0 5.3
bottiglia 1,673,580 371,560 167,358 186,114 -77.8 11.2 1.0 5.0
sfuso 196,340 56,200 16,788 5,536 -71.4 -67.0
N. Zelanda – Tot. 372,750 389,780 224,931 255,682 4.6 13.7 4.5 7.1
bottiglia 229,830 258,250 179,413 205,976 12.4 14.8 7.8 8.0
sfuso 142,910 389,780 45,518 49,706 172.7 9.2
Germania – Tot. 235,420 215,620 114,951 109,190 -8.4 -5.0 2.5 3.0
bottiglia 225,810 209,900 113,546 108,200 -7.0 -4.7 5.0 5.2
sfuso 9,610 5,720 1,406 990 -40.5 -29.6
Sud Africa – Tot. 187,450 278,740 41,171 55,678 48.7 35.2 3.3 1.5
bottiglia 70,390 78,660 32,027 37,622 11.7 17.5 4.5 4.8
sfuso 117,060 78,660 9,144 18,056 -32.8 97.5
Portogallo – Tot. 86,570 94,630 27,749 31,722 9.3 14.3 1.1 0.9
bottiglia 82,440 89,540 27,180 30,910 8.6 13.7 3.3 3.5
sfuso 4,130 5,080 569 812 23.0 42.7
Altri paesi – Tot. 113,490 110,160 66,465 66,171 -2.9 -0.4 1.3 1.8
Totale 9,339,140 8,566,740 3,502,990 3,620,861 -8.3 3.4