Gennaio – Settembre 2013

      Ettolitri         $000 12’/13′ 12’/13′ Prezzo medio bottiglia $ % mercato import ’13
2012 2013 2012 2013 variaz % quantita’ variaz% valore 2012 2013 quantita’ valore
Italia -Tot. 1,004,120 1,024,690 491,515 517,873 2.0 5.4 25.2 31.6
bottiglia 946,580 967,680 481,821 508,182 2.2 5.5 5.1 5.3
sfuso 57,540 57,010 9,694 9,692 -0.9 0.0
Australia – Tot. 826,250 809,410 188,079 193,700 -2.0 3.0 19.2 11.8
Bottiglia 446,290 487,150 152,421 164,818 9.2 8.1 3.4 3.4
Sfuso 379,960 322,250 35,658 28,882 -15.2 -19.0
Argentina – Tot. 620,420 436,770 124,115 125,792 -29.6 1.4 10.8 7.7
bottiglia 206,870 236,680 91,021 107,839 14.4 18.5 4.4 4.6
sfuso 413,540 200,090 33,094 17,953 -51.6 -45.8
Cile – Tot. 754,520 778,760 137,116 143,225 3.2 4.5 19.2 8.7
bottiglia 220,990 238,800 81,238 86,782 8.1 6.8 3.7 3.6
sfuso 533,530 539,960 55,878 56,443 1.2 1.0
Francia – Tot. 355,850 363,670 298,651 336,195 2.2 12.6 9.0 20.5
bottiglia 302,720 349,870 291,647 333,397 15.6 14.3 9.6 9.5
sfuso 53,120 13,790 7,004 2,798 -74.0 -60.1
Spagna – Tot. 240,560 199,930 82,627 92,670 -16.9 12.2 4.9 5.7
bottiglia 158,060 184,330 77,224 90,923 16.6 17.7 4.9 4.9
sfuso 82,500 15,600 5,402 1,747 -81.1 -67.7
N. Zelanda – Tot. 161,510 170,970 89,459 112,679 5.9 26.0 4.2 6.9
bottiglia 92,010 116,210 69,032 90,825 26.3 31.6 7.5 7.8
sfuso 69,490 54,760 20,427 21,854 -21.2 7.0
Germania – Tot. 100,370 93,010 48,575 45,155 -7.3 -7.0 2.3 2.8
bottiglia 94,780 87,770 47,765 44,289 -7.4 -7.3 5.0 5.0
sfuso 5,590 5,240 810 866 -6.3 6.9
Sud Africa – Tot. 102,290 897,740 18,979 24,507 -12.3 29.1 2.2 1.5
bottiglia 30,140 34,840 13,613 16,278 15.6 19.6 4.5 4.7
sfuso 72,150 54,900 5,367 8,229 -23.9 53.3
Portogallo – Tot. 34,990 40,840 11,445 13,542 16.7 18.3 1.0 0.8
bottiglia 33,410 38,740 11,235 13,189 16.0 17.4 3.4 3.4
sfuso 1,580 2,100 210 353 32.9 68.1
Altri paesi – Tot. 52,180 52,150 31,767 32,093 -0.1 1.0 1.3 2.0
Totale 4,253,060 4,059,940 1,522,328 1,637,431 -4.5 7.6