I numeri del 2012

 

           Ettolitri         $000s ‘11/’12 ‘11/’12 prezzo medio bottiglia $
% mercato import ‘12
2011 2012 2011 2012 variaz. % quantità variaz. % valore 2011 2012 quantità valore
Italia – Tot. 2.508.790 2.490.110 1.248.491 1.208.694 -0,7 -3,2 24,3 31,4
 bottiglia 2.387.010 2.372.860 1.225.765 1.188.532 -0,6 -3 5,1 5
 sfuso 121.780 117.240 22.726 20.162 -3,7 -11,2
Australia –  Tot. 1.733.620 1.966.740 472.664 464.351 13,4 -1,7 19,2 12
 bottiglia 1.234.870 1.131.700 420.826 384.735 -8,4 -8,6 3,4 3,4
 sfuso 498.760 835.040 51.838 79.616 67,4 53,6
Argentina – Tot. 1.207.290 1.627.970 280.831 335.265 34,8 19,4 15,9 8,7
 bottiglia 546.820 519.790 222.917 232.039 -4,9 4 4,1 4,5
 sfuso 660.480 1.108.190 57.914 103.226 67,8 78,2
Cile – Tot. 1.143.590 1.607.050 267.082 321.882 40,5 20,5 15,6 8,4
 bottiglia 614.650 585.010 217.210 212.162 -4,8 -2,3 3,5 3,6
 sfuso 528.940 1.022.040 49.872 109.720 93,2 120
Francia – Tot. 753.490 886.570 687.602 791.515 17,7 15,1 8,6 20,6
 bottiglia 728.520 778.220 679.753 775.471 6,8 14 9,6 9,9
 sfuso 24.970 108.360 7.848 16.043 333,9 104,4
Spagna – Tot. 531.850 582.020 190.917 198.763 9,4 4,1 5,7 5,2
 bottiglia 355.230 385.010 176.467 181.911 8,4 3,1 4,9 4,7
 sfuso 176.630 197.010 14.451 16.852 11,5 16,6
N. Zelanda – Tot. 327.950 409.410 198.216 247.354 24,8 24,8 3,9 6,4
 bottiglia 230.040 250.970 170.102 197.582 9,1 16,2 7.4 7.9
 sfuso 97.910 158.450 28.114 49.772 61,8 77
Germania – Tot. 280.500 257.860 140.756 124.937 -8,1 -11,2 2,5 3,3
 bottiglia 272.500 248.210 139.519 123.510 -8,9 -11,5 5,11 4,9
 sfuso 8 9.650 1.237 1.427 20,7 15,3
Sud Africa – Tot. 103.600 215.990 35.173 49.691 108,5 41,3 2,1 1,3
 bottiglia 71.290 75.880 31.895 34.228 6,4 7,3 4,50 4,5
 sfuso 32.310 140.110 3.279 15.464 333,7 371,6
Portogallo – Tot. 90.640 94.050 30.455 30.167 3,8 -1 1 0,8
 bottiglia 86.400 89.170 29.868 29.500 3,2 -1,2 3,4 3,3
 sfuso 4.250 4.880 587 667 14,9 13,6
Altri paesi – Tot. 160.950 123.220 83.691 72.052 -23,4 -13,9 1,2 1,9
 Totale 8.842.300 10.260.980 3.635.878 3.844.671 16 5.7 100 100